Omgang


Omgang

Het verbreken van het huwelijk of relatie is een ingrijpende gebeurtenis, zeker als er kinderen in het spel zijPersonen- en familierecht, bij omgangszakenn. Aan de ene kant is een scheiding voor kinderen heftig en verdrietig. Aan de andere kant kan het heel ingewikkeld zijn dat de ouders weliswaar als partners uit elkaar willen, maar via hun kinderen met elkaar verbonden blijven.

Ouderschapsplan verplicht

Sinds een aantal jaar is het wettelijk verplicht dat de ouders met elkaar een ouderschapsplan opstellen waarin de gemaakte afspraken met betrekking tot de omgang met de kinderen worden vastgelegd.
Het komt er vaak op neer dat de kinderen na de scheiding bij één van de ouders blijven wonen. Met de andere ouder zal een omgangsregeling moeten worden vastgesteld. Ook over andere opvoedings- en verzorgingskwestie zullen afspraken en overleg nodig blijven. Het is voor alle betrokkenen van groot belang dat dit proces zo goed mogelijk wordt doorlopen, en indien nodig, deskundig wordt begeleid.

Contact

Bent u benieuwd wat ik voor u kan betekenen bij het opstellen van een omgangsregeling bij een echtscheiding? Via de contactpagina kunt u contact opnemen met mij.