Echtscheiding


Echtscheiding

Echtscheiding: recht tegenover elkaarEen goede familierechtadvocaat tracht het niet tot een conflict te laten komen. Een echtscheiding is immers al vervelend genoeg. Bij een langslepende rechtszaak is niemand gebaat, zeker niet in familierechtelijke kwesties. In het verlengde hiervan wordt altijd beoordeeld of een zaak geschikt is om in onderling overleg met de wederpartij tot een oplossing te komen. Om een onderlinge overeenstemming te bereiken zal in de meeste gevallen overleg plaatsvinden met de advocaat van de wederpartij.

Indien partijen onderling tot overeenstemming komen, zal dit schriftelijk worden vastgelegd. Door het vinden van een minnelijke oplossing zijn beide partijen eerder tevreden met de oplossing omdat deze door hen samen tot stand is gekomen. Bovendien worden in dit geval door u kosten bespaard.

Pas op het moment dat een onderlinge oplossing niet (meer) tot de mogelijkheden behoort, zal een procedure aanhangig worden gemaakt bij de rechtbank.

Contact

Bent u benieuwd wat ik voor u kan betekenen bij een echtscheiding? Via de contactpagina kunt u contact opnemen met mij.