AO en bijstand


Arbeidsongeschiktheid en Bijstand

U vindt dat u arbeidsongeschikt bent en het UWV denkt daar anders over. Dat komt veel voor. Aarzelt u niet om de zaak voor te leggen. Ook in dat soort zaken kan ik u adviseren. Ook in deze zaken werk ik zonodig samen met een onafhankelijk medisch adviseur, zodat onze standpunten medisch onderbouwd zijn.
Denk er aan. De termijnen voor bezwaar en beroep in dit soort zaken zijn kort: zes weken.
Na het verstrijken van zo’n termijn is in beginsel de beslissing definitief. Alleen bij hoge uitzondering kunt u er dan nog op terugkomen.

Bijstand

De gemeente vordert de betaalde bijstand terug omdat u ten onrechte een uitkering gekregen zou hebben. Men stelt bijvoorbeeld dat u samenwoont. U ziet dat heel anders. Leg de zaak rustig eens voor advies aan mij voor.

Contact

Bent u benieuwd wat ik voor u kan betekenen bij een geschil rond arbeidsongeschiktheid of bijstand? Via de contactpagina kunt u contact opnemen met mij.