Rechtsgebieden


Casus Advocatuur beperkt zich: ik doe niet alles.

Ik adviseer en procedeer op het gebied van letselschade, strafrecht, personen- en familierecht en hippisch recht. Hieruit volgt dat ik mij met name richt op particulieren. Ik adviseer en procedeer derhalve onder meer over de volgende onderwerpen: